Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
ÚVODEM Co vše se skrývá pod pojmem Klub Vojenské Historie a Současnosti Rota Hloubkového Průzkumu (KVHS  RHPz)? Jsme v první řadě skupina dobrých kamarádů, které spojuje aktivní zájem o soudobé průzkumné  a výsadkové vojsko Armády České republiky (dále jen AČR). Svůj zájem soustředíme na problematiku  související s činností vojenských průzkumných orgánů, především však 102. průzkumného praporu generála  Karla Palečka AČR (102. PzPr), který je dislokován v Prostějově.  Jsme zapsaný spolek (dle z.č. 89/2012 Sb.) registrovaný tehdy na Ministerstvu vnitra v roce 2009, naše  historie však sahá až k přelomu let 2004/2005. Cílem klubu je sdružovat dospělé osoby se zájmem o sport,  outdoorové aktivity a v neposlední řadě i průzkumnou/zpravodajskou činnost jednotek AČR. Tomu je  podřízena organizace, používané vybavení a samozřejmě i druhy výcviku. Naše členy lze charakterizovat jako fyzicky a psychicky vyspělé jedince, kteří mají znalosti a zkušenosti  na to, aby obstáli při řešení různých krizových situací, zvládali práci ve stresu, byli schopni v různorodém  terénu bez jakéhokoliv dozásobení plnit úkoly průzkumného charakteru a také byli připraveni kvalifikovaně  čelit nástrahám, které může reálné vojenské nasazení průzkumných jednotek přinést. Aktuální dění z prostředí klubu můžete sledovat na profilu: 
CZE-SVK BATTLEGROUP aliance Začátkem roku 2011 jsme se spolupodíleli na založení mezinárodního společenství CZE-SVK Battlegroup,  které sdružuje české a slovenské nadšence v oblasti vojenství. V rámci aliance máme možnost účastnit se  dalších kvalitních školení a výcviků, a to ať už v samostatných odbornostech jako je zdravotnictví,  radiokomunikace či velitelská příprava na vyšším stupni, tak i zajímavých a kvalitních kooperačních cvičení  s partnerskými jednotkami.  Dále se pod hlavičkou CZE-SVK Battlegroup účastníme mnoha prezentačních akcí pro veřejnost,  vypomáháme s jejich organizací jako pořadatelská služba a zároveň provádíme dynamické ukázky pro diváky,  které ukazují činnost členských jednotek.
DŮLEŽITÉ! Chtěli bychom zdůraznit, že NEJSME ozbrojenou či bezpečnostní složkou České republiky, nýbrž pouze  sdružení lidí zajímající se o AČR a zejména její průzkumné vojsko. Proto nás zároveň prosím zbytečně  nekritizujte za to, že rozhodně nedosahujeme kvalit profesionálů z již zmíněného 102. průzkumného  praporu, nebo příslušníků ozbrojených a bezpečnostních sil obecně. Všechna náplň našeho klubu je založena na naší vlastní dobrovolnosti, financích, času a vůli. I tak jsme s to  tvrdit, že náš výcvik probíhá na vysoké úrovni, spolupracujeme s kvalifikovanými profesionály a nabyté  zkušenosti se snažíme mimo tento koníček aplikovat ve prospěch ostatních spoluobčanů v rizikových  situacích, při záchraně života, ochraně zdraví či majetku.  Zároveň doufáme, že ostudu příslušníkům 102. PzPr naší činností neděláme. 
facebook KVHS RHPz
KLUB RHPz  - základní informace
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor