Zbraňová problematika je v rámci našeho klubu jedním z významných pilířů výcviku, a proto každým rokem proběhne několik střeleckých víkendových  kurzů zaměřených právě na toto odvětví. Členové se tak učí všemu od bezpečné manipulace, přes právní normy a takticko-technická data zbraní  a střeliva, až po zvládání střelby v náročných situacích. Střelecký výcvik se snažíme celkově koncipovat tak, aby byl střelec schopen efektivně využít  střelné zbraně k ochraně života, zdraví a majetku. Výcvik se zbraní v rámci našeho klubu vždy probíhá pod dozorem zkušených instruktorů a vždy  v souladu se zákonnými ustanoveními!
ČINNOST - střelecká příprava
Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor