Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
DVEŘE K NÁM JSOU OTEVŘENY! Jaké to asi je, být členem v Klubu Vojenské Historie a Současnosti Rota Hloubkového  Průzkumu, z.s.? Nezjistíš, dokud nezkusíš! Stačí jen trochu chtít a jít vstříc své  přiležitosti stát se právoplatným členem. I když se to může zdát poněkud zvláštní, všechny žadatele o členství si před jejich  přijetím tak trochu testujeme prostřednictvím několika úkonů. Nejde však o nic  složitého. Na této stránce se dozvíte vše okolo náborového procesu a jak postupovat.
NÁBOR
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor
CO JE POTŘEBA KE ČLENSTVÍ? Před samotným zahájením náborového procesu ke KVHS RHPz je nutno splňovat tyto  předpoklady: • Věk minimálně 18 let a plná právní odpovědnost  • Čistý trestní rejstřík (je nutno prokázat výpisem) • Fyzická a psychická vyspělost  • Schopnost pracovat v týmu • Možnost účastnit se výcviků po celé ČR • Ochota pracovat pro KVHS RHPz i mimo cvičení  • Nesympatizovat se skupinami potlačující lidská práva a svobody  • Nebýt členem žádné politické strany 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VSTUP Pokud výše uvedené předpoklady zájemce splňuje, je na čase přihlásit se. Není tedy  nic jednoduššího, než napsat e-mail na 102.pzpr@seznam.cz a v tomto e-mailu uvést  své jméno, příjmení, rok narození a volnou formou napsané, že se chce dotyčný stát  členem. Náborový instruktor obratem posílá dotazník, informace o náborovém víkendu a náboru  obecně. Případně také odpovídá na žadatelovy otázky. 
NABÍZÍME Přijatému zájemci se otvírají všechny možnosti, které náš klub může nabídnout.  Namátkou to mohou být právě tyto:    • kamarádský přístup a dobrá parta lidí se společným zájmem  • spousta práce, špíny a nepohodlí na výcviku po celé ČR  • přístup k dlouho sbíranému množství informací okolo vojenství • nauka o vedení moderního průzkumu AČR • taktika průzkumu a boje v otevřeném terénu • výcvik přežití a nasazení v horském prostředí • zásady první pomoci a vojenského zdravotnictví • specializované kurzy (vojenské lezení, para výcvik, spojovací příprava...)  • pomoc se sháněním originální vojenské výstroje 
NÁBOROVÝ VÍKEND A ZKUŠEBNÍ LHŮTA Z důvodu časové náročnosti výcviku členů klubu se náborový víkend koná zpravidla  jen jednou do roka, a to na jaře. Zájemci o členství se tudíž mohou přihlašovat  po celý rok a zároveň se na tento víkend připravovat. V případě, že se přihlásí v  průběhu roku více zájemců, vypisuje se i druhý termín víkendu, který probíhá na  podzim. Uchazeči během náborového víkendu podstoupí cca 30ti hodinové testování, které  prověří jejich fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Co však od takového víkendu  přesně očekávat? Rozhodně nespočívá v plnění tabulkových norem, nerozhoduje vyšší  počet kliků či leh-sedů apod. Jedná se o víkend v přírodě s ubytováním, kdy uchazeč  prostřednictvím různorodých aktivit prokazuje svoji motivaci stát se členem klubu  RHPz. Co je však nutné podotknout, pro úspěšné absolvování není potřeba znalost  čehokoliv z oboru vojenství! Základem je chtít a nevzdávat se! Po celou dobu náborového víkendu jsou účastníci pod dohledem našich instruktorů  a samozřejmě bez výjimky i zdravotnického dozoru. Na závěr také každý účastník  absolvuje pohovor s velitelem klubu.  Úspěšní absolventi náborového víkendu se poté zapojují do běžnoho výcviku RHPz,  čímž je zároveň započata jejich zkušební lhůta. Během této doby si osvojují základní  dovednosti průzkumníka a začleňují se do jednotky. Po ukončení této zhruba půlroční zkušební lhůty a odsouhlasení všemi stávajícími  členy se čekatelé stávají oficiální součástí KVHS RHPz.
DOTAZY? NEJASNOSTI? POKUD ANO, NAPIŠTE NÁM NA E-MAIL NEBO ZAŠLETE ZPRÁVU NA FACEBOOKOVÝ PROFIL.