Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
ZÁKLADNÍ INFORMACE Co vše se skrývá pod pojmem Klub Vojenské Historie a Současnosti Rota Hloubkového Průzkumu?
SLOVO VELITELE Vážení návštěvníci, dovolte mi, abych Vás uvítal na internetových stránkách KVHS RHPz, z. s.
HISTORIE Náš klub má za dlouhá léta své působnosti v České republice vybudované mezi obdobnými sdruženími nejen pevné místo, či dobré jméno, ale zároveň i několikaletou tradici.
INSIGNIE A SYMBOLIKA Znak klubu vyjadřuje historii, cíle a způsob, jakým přistupujeme k našemu výcviku, úkolům i sobě navzájem jako kolegům.
ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE
KLUB RHPz
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor