Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
Náš klub má za dlouhá léta své působnosti v České republice vybudované mezi obdobnými sdruženími nejen pevné místo, či dobré jméno, ale zároveň  i několikaletou tradici. Prvotní počiny datujeme na přelom let 2004 a 2005, kdy tehdy ještě skupina spolužáků z Brna začala o víkendech vyrážet  do lesa s AirSoftovými zbraněmi (kvalitní značkové zbraně na plastové kuličky) a začínajícím zájem o vojenství obecně. 
ZAČÍNÁME OD PÍKY V roce 2006 tehdy ještě neoficiální sdružení svůj zrak upřelo ke 102. průzkumnému praporu z Prostějova, a tím byl položen základ pro rozvoj zájmu  o průzkumné vojsko a problematiku s tím spojenou. K tomuto účelu se členové začínají vzdělávat v oblasti taktiky, přežití v přírodě apod.  V dalších letech 2007 a 2008 byly znalosti a dovednosti související s činností průzkumných orgánů rozšiřovány a kompletovaly se taktéž originální druhy  vojenské výstroje. Mimo spoustu zajímavých a náročných víkendů strávených v terénu za každého počasí se členové také podíleli na historické bitvě  Kyjev 1943 jako strážní/pořadatelská služba a prezentovali se na dětském táboře. Výsledkem naší snahy získávat nové zkušeností bylo navázání  spolupráce s dalšími vojenskými kluby a s částí brněnské roty aktivních záloh AČR. 
PÍŠEME NOVODOBOU HISTORII Rok 2009 přinesl hned několik mezníků. Proběhla oficiální registrace na Ministerstvu vnitra jako zapsaný spolek (tehdy občanské sdružení) Klub Vojenské  Historie a Současnosti Rota Hloubkového Průzkumu. Vlastní výcvik nabíral stále na náročnosti a intenzitě, někteří členové vzhledem k nárokům  odcházeli, jiní však zase přicházeli. Za zmínku stojí také zajímavost, že jsme byli jedinou jednotkou v roce 2009, která absolvovala výběrové řízení  do školícího a výcvikového projektu JCSAR bez jediného odpadlíka. Výběru do projektu JCSAR se zúčastnily nejlepší vojenské kluby v ČR – zvýšená  fyzická a psychická náročnost, spánková deprivace a práce pod tlakem byly všudepřítomným faktorem. V rámci JCSAR jsme následně absolvovali několik  výcvikových kurzů. V letech 2010 až 2014 členové pravidelně každou zimu absolvovali horské zimní kurzy, proběhla spousta různorodých cvičení od teoretických seminářů,  ostrých střeleb, přes taktickou přípravu až po komplexní zdokonalovací víkendy či náročné vojenské simulace. Opět jsme se spolupodíleli na několika  vojenských akcích pro veřejnost (např.: Uherskobrodsko 1945 a Vlkošské dny vojenských tradic) a působili také jako vedoucí na dětských táborech  se zaměřením na armádu, airsoft a paintball. V roce 2011 jsme významně přispěli ke vzniku mezinárodní aliance a zároveň se stali i její součástí. Dále  jsme zřetelně posunuli laťku v oblasti výcviku o technické prostředky průzkumu, snažili se o realističtější atmosféru a samozřejmě nadále zvyšovali  nároky na každého člena klubu. Své dovednosti jsme taktéž prověřili na celorepublikovém cvičení Aktivních záloh Armády České republiky v roli  průzkumného družstva.
KLUB RHPz - historie
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor