Dovolujeme si Vám představit významného člověka, který se zasloužil o vznik elitních výsadkových jednotek v České republice. Jeho jméno je také  součástí názvu vojenského útvaru 102. průzkumný prapor Prostějov jako výraz úcty k tomuto generálovi. 
ČLÁNKY - Karel Paleček
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor
CESTA ŽIVOTEM Karel Paleček se narodil 28. ledna 1896 v nezámožné rodině plzeňského truhláře, zaměstnance rakousko-uherských drah. Měl pět sester a jednoho  mladšího bratra. Absolvoval čtyři ročníky reálného gymnázia a obchodní školy. Jeho další osudy poznamenala první světová válka. Byl povolán  k plzeňským „pětatřicátníkům“ a s nimi odešel na frontu. Jako jeden z mnoha pak v září 1916 přeběhl k ruské armádě a přihlásil se do Československého  vojska na Rusi. Byl zařazen ke kulometné rotě 3. pluku  Jana Žižky z Trocnova, se kterou prodělal bitvu u Zborova a celou sibiřskou anabázi  československých legií. V srpnu 1919 se složitá cesta legionáře Karla Palečka skončila v Kroměříži, kam byl střelecký pluk přidělen posádkou. Na naléhání nadřízených se rozhodl  pro další službu v armádě. Absolvoval školu pro důstojníky a od dubna 1921 působil u 46. pluku Chomutově v nejrůznějších štábních funkcích, zejména  zpravodajských, pro které měl nadprůměrné schopnosti. Proto byl v květnu 1931 převelen k 2. oddělení hlavního štábu v Praze, tedy přímo do ústřední  vojenské zpravodajské služby jako člen ofenzivní pátrací skupiny zaměřené proti Německu.  V březnu 1939 odletěl s dalšími důstojníky pátrací skupiny zpravodajského oddělení Hlavního štábu (předchůdce Generálního štábu Československé  armády) do Velké Británie. Po ročním působení v Paříži na počátku války jako zástupce velitele zpravodajské ústředny. „Karel“ měl v Londýně za úkol  vybírat a vycvičit parašutisty, které pak vysílal do vlasti, aby zde získávali důležité zpravodajské informace a zajišťovali spojení s domácím odbojem.  Ve funkci velitele zvláštní skupiny "D" stál u zrodu a různým způsobem se podílel na přípravě všech 46 operací, z nichž se skládal válečným program  zpravodajského odboru Ministerstva národní obrany Československé republiky v Londýně.  Mezi parašutisty se těšil pověsti náročného a starostlivého velitele, který měl pochopení pro jejich obtíže a nelehké poslání. Přezdívka „táta“, jak ho  mezi sebou nazývali, vystihuje respekt, úctu, přirozenou autoritu a lidský vztah vojáka k veliteli.  Po ukončení 2. světové války se vrací, v té době již podplukovník, do republiky a pracuje . Poté nastoupil na velitelství pěchoty do funkce přednosty  přípravné skupiny jednotek dopravovaných vzduchem (JDV). Konec války zastihl již plukovníka Palečka na cestě z Košic do Prahy a tak v polovině května 1945 opět vstupuje do budovy hlavního štábu v Dejvicích, na  zpravodajském oddělení. Poté nastoupil na velitelství pěchoty do funkce přednosty přípravné skupiny jednotek dopravovaných vzduchem (JDV). Využívá  všech nově nabytých zkušeností a v roce 1948 zakládá a buduje elitní výsadkové vojsko, je ustanoven do funkce jeho velitele a jmenován brigádním  generálem. Ještě dnes, po více než padesáti letech, jsou potomci těchto jednotek chloubou naší armády a jsou nasazovány v zahraničí v rámci OSN  nebo NATO. Jeho lidský a starostlivý přístup k podřízeným přinesl generálu Palečkovi další pokračování přezdívky „táta“ a ještě dlouho po jeho smrti  mezi výsadkáři kolovaly zkazky o jeho svérázném řešení některých kázeňských přestupků. V listopadu 1949, stejně jako většina důstojníků ze západu, byl generál Paleček zatčen a na základě nepravdivých a uměle vykonstruovaných obvinění  odsouzen k deseti rokům žaláře. Byl nejprve v Plzni na Borech a potom v té nejhorší věznici, v Leopoldově. Ani tam se nenechal zlomit a naopak své  spoluvězně psychicky povzbuzoval.   Po odstranění Slánského a Raicina došlo v některých případech k revizi těch nejkřiklavějších rozsudků a tak byl Karel Paleček v neveřejném procesu  zbaven viny a osvobozen. Ve zbídačeném stavu byl v květnu 1952 z Leopoldova propuštěn. Zbytek života strávil se svou rodinou, často navštěvován  bývalými výsadkáři. Po několika těžkých operacích zemřel 12. března 1962. 
Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
ÚCTA A ČEST V roce 1992 byl povýšen na generálporučíka in memoriam.  Karel Paleček byl osobnost silné vůle a pevného charakteru, nadmíru spravedlivý, který nenáviděl chamtivost a nadřazenost, který přistupoval ke  všem ostatním jako k sobě rovným. O všechny své podřízené starostlivě a přímo otcovsky pečoval. Jeho památka je stále vzpomínána u všech  výsadkových útvarů české armády. V současné době 102. průzkumný prapor Prostějov nese historický název „generála Karla Palečka“.  Zdroje: army.cz praha6.cz