Skupina se nejdříve shromáždila ve večerních hodinách u plastického stolu,  kde proběhlo záverečné vydání rozkazů, přerozdělení materiálu a upřesnění  posledních pokynů velitelem. Poté v 0005h místního času byla skupina  hloubkového průzkumu (SHPz) vysazena za linií v týlu nepřítele s cílem  dosáhnout oblasti průzkumu a tam sbírat informace o činnosti místních  ozbrojených sil. Po náročeném nočním skrytém přesunu se SHPz za svítání "utábořila"  nedaleko nepřátelské základny a zahájila pozorování. Nepřítele nám na  tomto cvičení značkovali příslušníci FOS - Aktivní zálohy Krajského  vojenského velitelství Brno, kteří v oblasti patrolovali a střežili různá  zájmová místa. Mimo běžné cíle pozorování nám byly předloženy zvláštní  požadavky, a to sběr informací okolo nepřítelem používané výstroje,  výzbroje a insignií. Během další noci naše SHPz provedla bližší průzkum  bodu - nepřátelské základny. Účelem bylo zjistit rozložení různých překážek, oplocení a cest.  Závěrečným úkolem bylo provést dokumentaci dalších objektů, u kterých se  předpokládalo přidružení k základně nepřítele. Jakmile takto SHPz splnila  všechny své úkoly, proběhl přesun zpět do místa vyzvednutí.  Děkujeme Dustymu a příslušníkům AZ Brno za to, že nám na tomto cvičení  vyvořili bojeschopného protivníka.
GALERIE - OTC Vega
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor
Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!