Taktické přesuny terénem, střídavě déšť, týl nepřítele, denní i noční  pozorování, kolová technika, monitorování činnosti nepřítele v oblasti  a další. To vše s sebou přineslo OTC Ghost. Cílem průzkumného orgánu bylo zaujmout skrytý tábor a pozorovací  stanovitě v týlu nepřítele tak, aby bylo možné monitorovat určený prostor  průzkumu, který měl sloužit pro výcvik nepřátelských sil. Během pozorování  se měla SHPz zaměřit zejména na cvičenou taktiku nepřítele, používané  zbraně, výstroj, techniku, apod. a vše předávat v daných relacích na vyšší  stupeň velení. Dále pomocí PNV provádět noční pozorování místní osady  a dále poskytnout informace o pohybu nepřátelských vozidel v daném  úseku. Záměrem vyššího stupně velení bylo odhalit taktiku a rozsah přípravy  nepřítele na možný útok proti vlastním silám. SHPz se tohoto úkolu zhostila  výtečně a získala spoustu zpravodajsky významných informací. 
GALERIE - OTC Ghost
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor
Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!