Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
ZÁKLADNÍ PODSTATA Záměrem členů, a tedy i celého klubu, je vytvořit kolektiv sehraných lidí, který v rámci legislativních možností České republiky ovládá řemeslo  vojenských průzkumníků. Měl by být zajisté schopen skryté činnosti za jakéhokoliv počasí v „týlu nepřítele“ až 100km za linií a z tohoto prostoru  získávat strategicky významné informace, které by jinak v reálném vojenském konfliktu mohly rozhodovat o jeho samotném vývoji či ukončení.   Takový druh úkolů plní v rámci Armády České republiky profesionálové z tzv. skupin hloubkového průzkumu ze 102. průzkumného praporu. My, jako  zájmový klub, samozřejmě ale nemáme takové časové, finanční či zákonné možnosti, abychom zmíněné úkoly plnili obdobným způsobem, jako výše  uvedený vojenský útvar. Snažíme se však této problematice pravidelně věnovat jako nadšenci, a to zejména prostřednictvím 3 denních cvičení, kde  simulujeme co možná nejreálnější podmínky tak, jako je tomu při skutečném vojenském nasazení a výcviku.  
PŘÍNOS A VÝSLEDEK ČINNOSTI A proč to vše děláme? Naší motivací je především osobnostní rozvoj, zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti, člověk se naučí kvalifikovaně  zvládat vypjaté či rizikové situace a v neposlední řadě jde i o neopakovatelné dobrodružství a adrenalin. Mimo to také členové získávají zkušenosti  z oblastí, ke kterým by se nejspíše jiným způsobem nedostali a přesto je zajímají. Zároveň není tajemstvím, že nejedna aktivita, kterou klub provozuje,  přispívá členům i v jejich profesním životě. 
ČINNOST
ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE
Taktický průzkum Troufáme si tvrdit, že až 50% naší činnosti je právě tato kategorie. Spadá pod ní skrytý pohyb v terénu, pozorování, propátrávání, v určitých případech i léčky a přepady.
Horský výcvik Pokud by jednotka měla operovat ve sněhem pokrytých horách, je potřeba tomu věnovat jistý čas. Specifické přesuny, přežití v náročných klimatických podmínkách, laviny atd.
Odborné školení Někdy je třeba vzdělávat se v oblasti první pomoci, jindy v sebeobraně a taktéž nezapomenout na dovednosti jako slaňováni či práce se specializovanou technikou.
Akce pro veřejnost Ve spolupráci s dalšími vojenskými kluby každoročně prezentujeme naši činnost na různých vojenských akcích pro veřejnost či dětských dnech formou statických a dynamických ukázek.
ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE
Střelecká příprava Každý z našich členů je vyškolen a vycvičen ve správné manipulaci se střelnou zbraní, a to krátkou (pistolí) i dlouhou (karabinou či puškou). K tomu všemu je třeba i pravidelný výcvik.
Sebezáchova Taktéž pro mnohé známo jako přežití v přírodě či bushcraft. Od získávání vody, tvorby nouzových přístřešků až po pečení kuřete.
ZJISTĚTE VÍCE
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor