Tento článek se snaží stručně popsat účast příslušníků 102. průzkumného praporu Prostějov na zahraničních misích v Afghánistánu. Jedná se  o první kontingenty ISAF-PRT v provincii Badakšan nedaleko města Feyzabád a několik let poté v rámci 1. kontingentu ISAF-PRT v provincii Lógar. 
ČLÁNKY - Afghánistán
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor
ISAF-PRT FEYZABÁD 2005-2007 Misi ISAF v Afghánistánu vedou jednotky NATO již od roku 2003. Příslušníci 102.  průzkumného  praporu se však na této misi začali podílet až od března 2005 do dubna 2007, než byl operační  úkol předán 43. VMPr. Vojáci 102. PzPr působili v okolí města Feyzabádu v provincii Badakšan  jako ochrana provinčních rekonstrukčních týmů, VIP osob a zabezpečovali místní letiště.  Příprava na tuto misi trvala průměrně kontingentu tři měsíce a byla rozdělena na několik fází.  Vojáci nejprve prošli důkladnými lékařskými a psychologickými testy, absolvovali jazykovou  přípravu a v dalších fázích následoval odborný výcvik a příprava na velitelské funkce. Na závěr  pak proběhlo stmelovací cvičení. Dále byli vojáci naočkováni proti různým nemocem, které  na ně mohly v tropickém podnebí číhat - malárie (citace příslušníka 102. PzPr: "Myslím, že to  bylo asi devět injekcí."). První rotace také před odletem absolvovala společné cvičení  se 601. skupinou speciálních sil, kde se snažili od kolegů nasbírat co nejvíce praktických  zkušeností a znalostí z afghánského prostředí a geografických specifik, které 601. skss  pochytilla během mise v roce 2004. Také jim bylo od „speciálů“ doporučeno, ať si nechají  narůst vousy, jelikož muž bez plnovousu není v Afghánistánu brán vážně.   Vojáci 102. PzPr pracovali pod velením německého Bundeswehru spolu s Dány a tvořili tak  téměř 250ti členný tým. Vojáci hned po příjezdu řešili problém s místem, jelikož základna  nebyla vystavěna pro takový počet osob a museli tak v místnostech pro dva spát tři až čtyři.  Na to byla však základna rychle přebudována. Vojáci byli během své mise vystaveni mnoha  dalším problémům, z nichž za zmínku stojí kamenování českých průzkumníků místními  zemědělci. Při doprovodu pracovníků rekonstrukčního týmu je dav Afghánců při vjezdu  do vesnice začal kamenovat. Mysleli si totiž, že vojáci přijeli zničit jejich makovou úrodu. Pro afghánské zemědělce představuje pěstování máku snadný výdělek. Podle údajů OSN totiž  na opiu z jediného hektaru makového pole lze vydělat až 4500 dolarů, zatímco za obilí  zemědělec vyinkasuje jen necelých 400 dolarů. Afghánistán je proto také největším světovým  vývozcem opia.
Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
ISAF-PRT LÓGAR 2008 Dne 19. března 2008 zahájil v Afgánské provincii Lógar činnost první kontingent PRT (provinční  rekonstrukční tým) České republiky. Byl tvořen částí vojenskou a civilní. Vojenská část  o velikosti 198 osob byla tvořena převážně příslušníky 102. průzkumného praporu z Prostějova.  Dále zde byli zařazeni vojáci 7. mechanizované brigády, 13. dělostřelecké brigády, 15. ženijní  a záchranné brigády, 103. střediska CIMIC/PSYOPS, 22. základny letectva a příslušníci Velitelství  společných sil AČR, kteří zajišťovali především ochranu základny, přepravu a bezpečnost  civilních expertů na místech realizace rozvojových programů. Civilní část kontingentu tvořilo  10 vybraných specialistů, kteří zajišťovali rozvojové programy provincie Lógar.     Celý PRT byl dislokován na americké základně Shank. Vojáci využívali pro přepravu  26 zapůjčených amerických vozidel HMMWV M1114, polovina s lafetovaným granátometem AGS-  17 a kulometem PKT, a druhá polovina velkorážovým kulometem DŠK a kulometem PKT, pro  ochranu před IED (improvizované výbušné zařízení) mají instalované rušičky signálu mobilních  telefonů. Později vojáci obdrželi nově zakoupená německá obrněná vozidla DINGO-2 vyzbrojená  dálkově ovládaným kulometem MG 3. K obraně základny byla využita čtyři bojová vozidla BVP-2  a dva pozorovací systémy LOS.   První kontingent ukončil svou činnost 18. srpna 2008 kdy operační úkol převzali vojáci druhého  kontingentu PRT. 23. srpna odletěli poslední vojáci 1. kontingentu ze základny Shank domů. 
TRAGICKÁ UDÁLOST Příslušník 102. průzkumného praporu Prostějov, rtn. Radim Vaculík (1979-2008) - In Memoriam povýšený do hodnosti praporčíka, působil na zahraniční  misi v Afghánistánu, provincii Lógar, v rámci provinčního rekonstrukčního týmu. Při návratu z operačního úkolu došlo ve středu dne 30. dubna 2008  v 15:50 hodin místního času ke zranění pěti příslušníků příčinnou výbuchu improvizovaného výbušného zařízení. Bohužel právě on těžkým zraněním  nakonec podlehl.  Tímto bychom chtěli vyjádřit hlubokou upřímnou soustrast a popřát sílu všem příbuzným, jeho kamarádům a kolegům ze 102.PzPr. 30. duben 2008 se  zapsal do paměti smutečním černým písmem.  „Nechť je mu v náručích Božích lépe než na zemi.“