Jako nadšenci v oblasti vojenství bychom se rádi podělili i o několik základních informací o naší předloze, kterou je určitě nejednou zmíněný  102. průzkumný prapor generála Karla Palečka dislokován v Prostějově. 
ČLÁNKY - 102. průzkumný prapor
Klub     Činnost      Vybavení      Galerie      Články      Nábor
102. PZPR V PROSTĚJOVĚ Od 1. prosince 2013 je prapor začleněn v organizační struktuře sil bojové podpory Armády  České republiky u 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě VÚ 3068. Jako mobilní  specializovaná jednotka je určená k vedení bojového průzkumu, radiotechnického průzkumu  a hloubkového průzkumu. V konkrétnější rovině se jedná o poskytování okamžité informace  o pozemním a vzdušném bojišti a utváření celkového obrazu o situaci, vyhledávání a ničení  diverzních/průzkumných skupin protivníka a teroristických hnutí či provádění  radiotechnického průzkumu pozemních, vzdušných a hladinových cílů nepřítele za účelem  jejich identifikace. Prapor může být ale využit i k posílení ochrany státní hranice, střežení  důležitých objektů a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR.    Příslušníci 102. PzPr se účastnili mírových misí IFOR, SFOR a mise KFOR na Balkáně. Také  působili v rámci kontingentu Vojenské policie na území Iráku a plnili úkoly mise ISAF  v Afghánistánu. Prapor se skládá zejména ze štábu, roty hloubkového průzkumu (RHPz), 1.  průzkumné roty (1. PzR), 2. průzkumné roty (2. PzR), roty bezpilotních průzkumných  prostředků (RBPzP), roty logistiky (RLog) a roty HUMINT.
Copyright 2015 Spirit - Všechna práva vyhrazena!
TECHNIKA PRAPORU Při plnění úkolů průzkumníků 102. PzPr lze spatřit standardní terénní automobily UAZ469B  aLand Rover Defender 90/110. Mezi bojová kolová vozidla praporu patří Land Rover Defender  130 military Armoured 4 „Kajman“, který je možné vyzbrojit kulomety PKB (7,62mm), DŠKM  (12,7mm), NSV (12,7mm) či granátometem AGS-17 (30mm). 3. průzkumná rota dále navíc  disponuje vozidly IVECO M65E19WM LMV se zbraňovou stanicí M151A2 Protector ráže 12,7mm.  Kpřevozu materiálu a mužstva jsou používány těžké a střední nákladní automobily Tatra či  autobusy Karosa. Mezi specifickou techniku praporu patří bezpilotní průzkumný prostředek RQ-11B RAVEN, který koncem roku 2009 nahradil dříve používané bezpilotní letouny Sojka III TV/TVM. UAV RAVEN je určen k vedení průzkumu ve zvolené oblasti, ochraně konvojů, dále jako preventivní činitel  před léčkami a položenými nebo kladenými improvizovanými výbušnými zařízeními (tzv. IED).  V roce 2014 byl prapor taktéž vybaven bezpilotním průzkumným prostředkem Boeing Insitu  ScanEagle.   Příslušníci 102. PzPr jsou vyzbrojeni útočnými puškami CZ 805 A2 (5,56x45mm NATO), jež  mohou být dále osazeny podvěsným granátometem CZ 805 G1 (40x46mm). Tyto zbraně bývají  dále doplňovány přístroji nočního vidění, kolimátory a optikami firmy Meopta. Na praporu je  k dispozici i malý počet samopalů vz.58V (7,62x39mm), které jsou určeny pro potřeby  výcviku. Záložní zbraní jednotlivce je pistole CZ75 SP-01 Phantom (9mm Luger). Mezi  podpůrné zbraně družstva lze vyjmenovat univerzální kulomet vz.59 a OPu vz.63 Dragunov,  obě v ráži 7,62x54R. K další výzbroji jednotky patří Opu vz.99 Falcon (12,7x99mm)  a brokovnice Winchester 1300 Defender (12/76mm). 
INSIGNIE Mezi hlavní insignie 102. PzPr patří znak, bojový prapor s čestnými památními stuhami, rukávový znak a kovový závěsný znak. Mezi další insignie však  můžeme pokládat i znaky jednotlivých rot. Pro ukázku zde uvádíme bojový prapor a znak 2. PzR (LPzR) a 3. PzR (TPzR). 
HISTORIE Historie 102. průzkumného praporu, který nese jméno generála Karla Palečka, sahá do roku  1994, kdy v posádce Kroměříž vznikl 2. odřad hloubkového průzkumu. Po jeho redislokaci  do posádky Prostějov a jeho začlenění do 2. brigády vojenského zpravodajství  a radioelektronického boje (REB) vznikl v roce 1995 2. prapor hloubkového průzkumu.   V roce 1997 se prapor v souvislosti reorganizace brigády změnil na 115. prapor hloubkového  průzkumu 11. brigády vojenského zpravodajství a elektronického boje (EB).   Dnem 1. 10. 2000 115. prapor hloubkového průzkumu zaniká a je vytvořen 11. průzkumný  prapor v rámci 1. mechanizované divize.  Dnem 1. 12. 2003 vzniká sloučením 2. pzpr Strašice, 4. pzpr Bechyně a 7. pzpr Kroměříž 102.  pzpr Prostějov v podřízenosti Velitelství společných sil Olomouc jako jediný průzkumný prapor  AČR. Dnem 1. 1. 2011 je 102. pzpr Prostějov začleněn pod velení 53. brigády průzkumu  a elektronického boje Opava. V souvislosti s touto změnou se původně měl měnit i název  útvaru na 501. průzkumný prapor. Avšak po určitém odporu ze strany příslušníků jednotky  nakonec ke změně nedošlo.  Po deseti letech existence praporu, tzn. 1. 12. 2013, dochází ke „ztrátě“ jeho krycího názvu  VÚ 3771 Prostějov. Tato skutečnost je spojena s jeho strukturálním začleněním v 53. pluku  průzkumu a elektronického boje. Získává tak společný krycí název VÚ 3068 Opava. Dochází  taktéž k restrukturalizaci uvnitř 102. PzPr. Zdroje: 102pzpr.army.cz army.cz natoaktual.cz